Over ons

Het leven is eindig, maar je kúnt het doorgeven. Dat is wat coöperatie DELA bezighoudt. De app is een logisch gevolg op de campagne ‘Waarom wachten’, die mensen inspireerde om mooie woorden te delen

Vele mensen willen dingen over zichzelf vastleggen voor hun geliefden of juist dingen weten van hun geliefden. De vraag is: hoe doe je dat? Waar haal je de tijd, moed en inspiratie vandaan? Deze vragen leidden tot Before you leave. De app is een gratis service van coöperatie DELA. Je bepaalt zelf of je enkel de vragen gebruikt, of dat je een verhaal wilt vastleggen en/of delen met uitgenodigde familieleden en vrienden.

Before you leave stopt per 1 september 2019
Ruim twee jaar geleden bouwden we de app Before you leave. Onze eerste corporate start-up, waar we met een aantal collega’s met veel passie aan gewerkt hebben. Waar we met gesproken hebben met heel veel palliatieve mensen en hun naasten. Een app waar we van zijn gaan houden. En toch zijn we niet in staat gebleken om met Before You Leave een oplossing te maken voor de doelgroep en hun probleem. Ook dat hoort bij innovatie.

Met de app wilden we mensen helpen om mooie gesprekken te voeren met palliatieve patiënten. Deze mooie gesprekken worden als zeer waardevol ervaren, maar Before you leave geeft helaas geen meerwaarde. Vandaar dat we per 1 september de app uit de app- en playstore halen. De gebruikers zijn hier al over geïnformeerd.

We willen alle mensen die hebben bijgedragen aan dit project en ook de gebruikers van Before You Leave bedanken voor het vertrouwen in ons en voor alle mooie verhalen en feedback.

Heb je hier nog vragen over? Stuur dan een e-mail naar info@beforeyouleave.nl